Suoraan sisältöön

Livsmedelslokaler och anläggningar

För en ny livsmedelslokal ska en anmälan eller ansökan enligt livsmedelslagen inlämnas till miljötjänsters livsmedelssäkerhetsenhet.

Verksamheten kontrolleras på basis av anmälan och man ingriper i verksamheten vid behov. Det fattas inget separat beslut om verksamheten, såvida inte det är fråga om en kött-, fisk- eller mjölkanläggning.

 

 DELA
06.12.2019 13:08