Hoppa till innehållet

Livsmedelslokaler och anläggningar

Anläggande av livsmedelslokaler

Restauranger, kaféer, butiker, kiosker, bagerier eller motsvarande

När verksamheten i en livsmedelslokal inleds, ändras väsentligt, avbryts, avslutas eller företagaren byts ska en anmälan  lämnas in. Du kan anmäla om livsmedelslokaler i ilppa.fi. Innan du gör anmälan behöver du en Suomi.fi-fullmakt som gäller det företag för vars räkning du vill göra anmälan. Du kan hitta mer information om ilppa på Livesmedelsverkets websidan. Du kan också skriva anmälan på en pappersblankett (Word, PDF) och skicka till kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi eller till adressen: Helsingfors stads livsmedelssäkerhetsenhet, PB 58235, 00099 Helsingfors stad.

En anmälan om anläggande av en livsmedelslokal ska tillställas senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Anmälan måste åtföljas av en planritning över livsmedelslokalen som visar lokalens layout och användningsändamål och placering av utrustning och möbler.
 • ilppa.fi  on-line service
 • Word
 • Pdf


 • Ärendets handläggare granskar anmälningsblanketten och ber om ytterligare redogörelser vid behov.

  Livsmedelssäkerhetsenhet skickar ett meddelande till aktören om att anmälan har behandlats.

  Handläggningen av anmälan om livsmedelslokalen omfattar anteckning av uppgifter i en databas över tillsynsobjekt som tillsynsmyndigheten upprätthåller samt en preliminär riskbedömning av livsmedelslokalen.

  En avgift uppbars för handläggningen av anmälan. Avgift som motsvarar de genomsnittliga bearbetningskostnaderna. Dessutom uppbärs avgifter för inspektioner, provtagning och undersökningar enligt kommunens livsmedelskontrollplan. Antalet inspektioner och provtagning är baserad på riskbedömning av verksamheten och hur egenkontrollen (självkontrollen) fungerar.

  Lokalen inspekteras och den ska uppfylla bestämmelserna som ställs på livsmedelslokaler.

  Kött-, fisk- eller mjölkanläggningar

  Kött-, fisk- eller mjölkanläggningar ska fortfarande godkännas.

  Aktören ska fylla i och lämna in en ansökan (Word, PDF) till adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi eller till adressen Helsingfors stad Registratorskontoret/ Helsingfors / Tjänster och tillstånd/ livsmedelssäkerhetsenhet, PB 10, 00099 Helsingfors stad.
  För dessa livsmedelslokaler som klassificeras som anläggningar görs ett beslut om godkännande innan verksamheten inleds. Till ansökan ska man bifoga en planritning samt en plan för egenkontrollen. En avgift uppbärs för handläggningen av ansökan.

  Dessutom uppbärs avgifter för inspektioner, provtagning och undersökningar enligt kommunens livsmedelskontrollplan. Antalet inspektioner och provtagning är baserad på riskbedömning av verksamheten och hur egenkontrollen (självkontrollen) fungerar.


  24.01.2023 12:34