Hoppa till innehållet

Hur känner man igen problem med inomhusluften?

Merparten av problemen med inomhusluften kan åtgärdas genom att ändra sätten hur lokalen används eller genom fastighetsskötselns åtgärder. Det räcker dock inte om problemet beror på konstruktionsskador i huset. Till följd av skadorna kan det komma in skadliga mikrober för människan i inomhusluften.

En konstruktionsskada kan kännas igen på en avvikande lukt i inomhusluften (t.ex. mögel- eller källarlukt). Ibland är problemet dolt och kommer fram först när någon får fysiska symtom.

Merparten av de sanitära olägenheterna som gäller inomhusluften är på symtomnivå och andelen konstaterade sjukdomar är liten. Alla misstankar om inomhusluftsproblem till följd av konstruktionsskador ska dock undersökas utan dröjsmål.06.12.2019 13:10