Hoppa till innehållet

Hushållsvattnets temperatur

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat kvalitetskrav på vattenledningsvatten och anvisningar om bl.a. hushållsvattnets temperatur. Den lägsta temperaturen på varmt kranvattnet är på försvarlig nivå när den är 50 ºC. Tillfredsställande nivå är 55 ºC.

Man ska få lagom varmt vatten ur varmvattenarmaturerna inom en rimlig väntetid. För kallt vatten finns inget egentligt riktvärde för temperaturen. Som rekommendation kan ändå tas 25 ºC så att temperaturen för kallvatten inte ska överskridas.

Ifall en invånare observerar förändringar i vattnets temperatur är det skäl att kontakta fastighetsbolagets disponent. Disponenten bör i egenskap av ansvarig person för fastighetens skick och anordningarnas funktion utreda orsaken till temperaturproblemen och vidta nödvändiga åtgärder.

Det finns instruktioner om varmt bruksvatten i bland annat social- och hälsovårdsministeriets Anvisning om boendehälsa samt i miljöministeriets publikation Finlands byggbestämmelsesamling, D1 Fastigheters vatten- och avloppsinstallationer, föreskrifter och anvisningar.

HRM Vattenförsörjning

 29.01.2021 13:38