Hoppa till innehållet

Hushållsvattnets kvalitet

Vattenproverna som tas av miljötjänster undersöks för flera olika variabler på basis av vilka vattnets kvalitet bedöms.

Hushållsvattnet får innehålla varken mikroorganismer, parasiter eller några som helst ämnen i sådana mängder eller koncentrationer att de kunde äventyra människans hälsa.

Genom den kontinuerliga kontrollen av hushållsvatten bedöms vattnets kvalitet på basis av följande variabler:

 • Lukt
 • Smak
 • Grumlighet
 • Färg
 • pH
 • Elektrisk ledningsförmåga
 • Järn
 • Mangan
 • Nitrit, om kloramin används i desinficeringen av vattnet
 • Aluminium, om aluminiumföreningar används i behandlingen av vattnet eller om råvattnet innehåller rikligt med aluminium
 • Ammonium
 • Clostridium perfringens om råvattnet är ytvatten
 • Escherichia coli
 • Koliforma bakterier

Andra hushållsvattenanalyser görs ett par gånger om året eller vid behov, om man misstänker att hushållsvattnets kvalitet har försämrats.

HRM Vattenförsörjning29.01.2021 13:36