Hoppa till innehållet

Understöd för reparationsbyggande

Det beviljas reparations- och energibidrag för reparationer av bostadsbyggnader i bostadsbruk året om.
Bidrag för avlägsnande av sanitära olägenheter, byggande av hissar och avlägsnande av rörelsehinder kan sökas året om. Det finns dessutom bidrag som kan sökas en gång om året.

Vissa bidrag beviljas på sociala grunder, andra utan social behovsprövning. Bidrag som beviljas av staten och kommunerna är skattepliktig inkomst för bostad- och fastighetsbolag samt övriga samfund.

Mer information om bidrag ges på nummer 09 310 13034 (kl. 9–15) och via e-post till asuntoas@hel.fi06.12.2019 12:43