Hoppa till innehållet

Ansökan om tillstånd

Ansökan om bygglov inleds med en förhandsförhandling

När utredningarna om inledande av byggprojektet har utförts ordnas en förhandsförhandling med områdets tillståndshandläggare. I det här skedet har byggherren redan utsett en huvudprojekterare för projektet som bokar tid hos byggnadstillsynen för förhandsförhandlingar. Tiden för förhandsförhandlingar reserveras av områdets bygglovssekreterare.

Vid förhandsförhandlingarna bedömer byggnadstillsynen redan före den egentliga tillståndshandläggningen hur krävande projektet är samt de föreslagna projekterarnas kvalifikationer. Vid förhandsförhandlingen går tillståndshandläggaren, huvudprojekteraren och byggherren tillsammans igenom de frågor som är viktiga för tillståndets beviljande.

Vid behov ordnas även en teknisk förhandsförhandling för närmare diskussion om frågor kring konstruktioner, husteknik eller energieffektivitet. Vid mer krävande projekt behövs eventuellt även ställningstaganden av stadsbilds- eller tekniska kommissionen.

Det är viktigt att de handlingar och planer som bifogas tillståndsansökan bereds omsorgsfullt. När de vid förhandsförhandlingarna överenskomna planerna och övriga nödvändiga planer jämte bilagor är klara lämnar huvudprojekteraren in tillståndsansökan i den elektroniska tjänsten Lupapiste.06.12.2019 12:35