Hoppa till innehållet

Vindsbyggande

Suomeksi

Bekanta dig först med anvisningarna

För alla områden i Helsingfors stad gäller ett undantagsbeslut med stöd av vilket vindarna i bostadshöghusen ‎kan ändras för bostadsbruk. När man i en fastighet börjar undersöka möjligheten att ta vinden i användning är det skäl att bekanta sig med anvisningarna för byggande som publiceras (på finska) på stadens webbplats.

  • I undantagsbeslutet uppräknas villkoren som vindsutrymmet ska uppfylla.   
  • Villkoren förklaras i byggnadsanvisningarna.   
  • I anvisningarna om förfarandesätt beskrivs tillståndsförfarandets olika skeden vid vindsbyggande.   
  • På zonkartan visas zoner för vilka definieras begränsningar kring nya fönster på takfallen.
  • I inspektionsprotokollet som upprättas under byggarbetet finns en lista över ansvarspersoner och inspektioner som krävs för projektet.   

Vindsteamet sköter bygglovsärenden för bostadsvåningshus och övriga vindsprojekt handhas av områdets tillståndshandläggare. Tid till dessa beställs av områdets bygglovssekreterare (karttjänsten).

En expert undersöker vindens lämplighet för boende

Först ska utredas huruvida vinden är lämplig för byggande. Redan i det här skedet lönar det sig att anlita en expert för projektet. De viktigaste frågorna som ska utredas är:

  • att vindsutrymmets höjd är tillräcklig och att kontrollera dess dimensioner
  • existerande konstruktioner och ventilations- och rökkanaler
  • ljustillgången och möjligheterna att göra öppningar för nya fönster
  • tillträdet till vinden och eventuellt byggande av hissar i trappuppgångar samt  
  • förbättringsåtgärder för trivseln i bostadsaktiebolaget.

När fastighetsbolaget har beslutat om byggande av bostäder på vinden ska kompetenta projekterare med erfarenhet av krävande uppdrag för planering av renoverings- och bostadsbyggande anlitas för projektet. Huvudprojekteraren utarbetar utkast och bokar tid till tillståndshandläggaren för en första förhandsförhandling.22.07.2020 14:21

Ansvaret är husbolagets

Husbolaget ansvarar för planeringen och byggandet.

Läs mer