Hoppa till innehållet

Ändringar i våtrum

Suomeksi

Med våtrum avses utrymmen med riklig hantering av vatten och som ska förses med golvbrunnar (bland annat tvättrum och bastuutrymmen). Kök, grovkök och toaletter är inte våtrum.                

I befintliga byggnader kan badrum och bastuutrymmen kan oftast byggas, repareras och utvidgas utan bygglov eller utlåtande av byggnadstillsynen, när ändringen sker helt och håller inom en lägenhet.

Lov eller utlåtande behövs sällan

För våtrumsprojekt inom lägenheter behövs lov eller utlåtande endast i följande fall:

  1. Bygglov ska sökas om
    - byggnadens skyddade interiör ändras
    - byggnadens skyddade fasader ändras.
  2. Om konstruktionerna inom området som ändras är fuktskadade ska behovet av lov utredas hos byggnadstillsynen.
  3. Om ändringar görs i golvets eller väggarnas bärande konstruktioner eller belastningen på konstruktionerna ökar avsevärt behandlas ärendet som Z-utlåtande. Läs mer i anvisningarna Z-utlåtande för mindre byggnads- och hustekniska åtgärder och Bygglov för ändringar i våtrum.

Husbolagets tillstånd behövs

Även om projektet inte kräver myndigheternas tillstånd måste man alltid ta reda på om husbolaget tillåter ändringarna. Även detaljplanen måste efterföljas.

Du kan utreda tillståndspliktigheten genom att presentera dina planer för byggnadstillsynen.06.12.2019 12:29