Hoppa till innehållet

Renoveringsprojekt i lägenheter

Suomeksi

Byggnadens ägare söker eller befullmäktigar någon att ansöka om nödvändiga tillstånd

Byggnadens ägare ansvarar för och ansöker om tillstånd för modifikationerna i bostadslägenheter. Visavi byggnadstillsynen kan tillståndsärenden skötas av en part som har rätt att på fastighetsbolagets vägnar söka om tillstånd eller har fullmakt att sköta ärendet. Fullmakten av bostadsaktiebolaget ska bes hos en representant för fastighetsbolaget som har firmateckningsrätt, till exempel hos disponenten. Gällande de flesta projekt ska man på förhand förhandla med fastighetsbolaget.

En projekterare behövs för projekt

För tillståndspliktiga projekt ska man anställa kompetenta projekterare som utarbetar bygglovsritningar och övriga nödvändiga planer. Det behövs ritningar också vid utlåtandeförfaranden. Tillståndspliktigheten avgörs av byggnadstillsynen.

Tillstånd söks i Lupapiste

Om du behöver tillstånd av byggnadstillsynen, söks det i Lupapiste.

En kompetent projekterare kan projektvis avgöra vilka bilagor som behövs för bygglovsansökan. Även på projektsidan i Lupapiste fins information om vilka ritningar och utredningar som vanligen behövs som bilagor till motsvarande projekt. Vid förhandsförhandlingarna kan även framgå behov av ytterligare utredningar. Information om vilka bilagor som behövs för tillståndsansökan i den Smidiga tjänsten ges här och vid förhandsförhandlingarna.

Anvisningar för renoveringsprojekt i lägenheter

På stadens nätsida finns bland annat anvisningarna Bygglov för ändringar i våtrum och Z-utlåtande för mindre byggnads- och hustekniska åtgärder.06.12.2019 12:29