Hoppa till innehållet

Renoveringsprojekt i lägenheter och småhus

Suomeksi

Innan man går vidare och börjar planera reparationer och ändringar ska projektets tillståndspliktighet och minst följande fyra helheter utredas:

  1. Enlighet med detaljplaner och skyddsförpliktelser gällande byggnader.
  2. Tekniska utredningar.
  3. Möjligheter att förbättra energieffektiviteten.
  4. Val och godkännande av projekterare.

Många reparationer kan genomföras med husbolagets tillstånd

För byggande, flyttning, utvidgning och reparation av kök, grovkök och WC-utrymmen behövs oftast endast husbolagets tillstånd, om projektet genomförs inne i en bostadslägenhet. Närmare information ges i anvisningen Z-utlåtande för mindre byggnads- och hustekniska åtgärder.

Även våtrum, som badrum och bastuutrymmen kan på motsvarande sätt oftast renoveras med husbolagets tillstånd. Mera information om det här finns i anvisningen Bygglov för ändringar i våtrum.

Husbolaget förvarar projektens dokument

Om ett reparations- och ändringsprojekt i en byggnad inte behöver tillstånd eller utlåtande av myndigheterna arkiveras projektets ritningar, granskningsprotokoll eller övriga dokument inte hos byggnadstillsynen. Husbolaget ska tillsammans med disponenten se till att det här materialet och information om ändringarna arkiveras i husbolaget.06.12.2019 12:29

Renoveringsprojekt i lägenheter

Ta reda på om du behöver byggnadstillsynens lov eller utlåtande för ditt projekt innan du utför reparationer.

Läs mer

Ändringsarbeten i småhus

Ändringsarbeten i småhus kräver ofta lov.

Läs mer

Ändringar i våtrum

Badrum, bastur och duschutrymmen är våtrum. En del ändringar i dessa är tillståndspliktiga.

Läs mer