Suoraan sisältöön

Låna färgmodeller av Helsingfors-färgerna

Suomeksi

Tikkurila har utarbetat nya färgmodeller för Helsingfors-färgerna. Med modellerna är det lätt att kontrollera färger på målarfärger vid en fasad som ska renoveras. Byggnadstillsynens arkiv lånar ut färgmodeller till fastighetsbolag och planerare. Under lånetiden hinner man kontrollera färger under olika tider på dygnet och vid olika väderförhållanden.

Arkivet finns vid servicestället Tellinki på adressen Broholmsgatan 13.06.12.2019 12:29