Suoraan sisältöön

Helsingfors färgschema

Suomeksi

Söktjänst för fasadfärger

Planer för fasadfärgsättning av vissa hus och områden kan fås på söktjänsten för fasadfärgsättningar som produceras av Helsingfors byggnadstillsyn. I söktjänsten har samlats regionala färgsättningsplaner indelade i tidsperioder för åren 1800–1960 som byggnadskonservator Thorvald Lindquist har utarbetat för Helsingfors.

Söktjänsten hjälper vid utredning av den ursprungliga eller tidsenliga färgsättningen av gamla byggnader som byggts före 1960. I materialet i Helsingin värikaava (Helsingfors färgschema) finns det information om många byggnader i Helsingfors som kan utnyttjas vid utformande av färgsättningsplaner.

Tikkurila har nu utarbetat nya färgmodeller för Helsingfors-färgerna. Byggnadstillsynens arkiv lånar ut nya färgmodeller till fastighetsbolag och planerare.06.12.2019 12:29