Hoppa till innehållet

Fasadändringar

Suomeksi

Som utgångspunkt för reparationer av en byggnads fasad rekommenderas att man håller fast vid lösningar som var typiska för den ursprungliga byggtidpunkten vad gäller fasadens såväl detaljer, material som färger.

För projektet ska anlitas en kompetent projekterare som utreder utgångsuppgifter om fastigheten, detaljplanen och eventuella skyddsvärden. Huvudprojekteraren ska i ett så tidigt skede som möjligt av planeringen vara i kontakt med byggnadstillsynens tillståndshandläggare och tillsammans med denna precisera vilka handlingar och vilket tillståndsförfarande som krävs för projektet för fasadändring.

Vid byggnads- eller åtgärdstillståndspliktiga reparations- eller ändringsarbeten för reparation av en byggnads yttre mantel utförs en bedömning av byggnadens energieffektivitet, liksom även när byggnadens användningssyfte ändras. Se anvisningarna på sidan Energieffektivitet vid reparationsbyggande.

I länklistan till höger har vi samlat byggnadstillsynens anvisningar med anknytning till fasadändringar samt centrala bestämmelser och anvisningar. Med hjälp av söktjänsten för fasadfärgsättningar på webbplatsen Helsingin värikaava (Helsingfors färgschema) för fasadfärgsättningar kan man få en uppfattning om särdrag som har varit karakteristiska för färgsättning av fasader i Helsingfors under olika tidsperioder mellan åren 1850 och 1960.

Om man vill montera nya reklamanordningar eller banderoller på en fasad ska man följa byggnadstillsynens anvisningar.

Vid reparationsarbeten ska även bestämmelserna om renovering av byggnaders fasader i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter beaktas.06.12.2019 12:30

Helsingfors färgschema

Om ett hus är byggt före år 1960 får du hjälp med förnyande av fasadfärgerna i tjänsten Helsingfors färgschema.

Läs mer

Låna färgmodeller av Helsingfors-färgerna

Tikkurila har samlat fasadfärger för byggnadsbestående som är byggt före 1960-talet i färgmodeller av Helsingfors-färgerna. Du kan låna dem i byggnadstillsynens arkiv.

Läs mer