Hoppa till innehållet

Tillståndsplikt för förnybara energikällor

Suomeksi

I Helsingfors behövs inte alltid åtgärdstillstånd för installation av solsamlare eller luftvärmepumpar, men installerandet ska ändå ske omsorgsfullt och på ett sätt som passar stadsbilden.

I Finland krävs alltid åtgärdstillstånd för borrning av borrbrunnar för utnyttjande av jordvärme. Härvid kontrolleras att borrningen inte försämrar effekten hos grannens värmebrunn eller skadar underjordiska konstruktioner eller grundvattenförråd.

Resning av vindkraftverk kräver i allmänhet antingen byggnads- eller åtgärdstillstånd. Tillstånden söks hos Helsingfors byggnadstillsyn. Småvindkraftverk är särskilt lämpliga vid kusten och i skärgården, men även inlands finns platser där det blåser tillräckligt.  06.12.2019 12:31