Hoppa till innehållet

Energiutredning och -certifikat

Suomeksi

Energiutredning   

För en nybyggnad utarbetas i planering- och tillståndsskedet en energiutredning enligt byggbestämmelserna. Husets energieffektivitet bedöms med hjälp av ett beräkningsmässigt E-tal, vars storlek påverkas förutom av energikonsumtionen även av kvaliteten på energikällorna. Målet är att öka användningen av förnybar energi. Vid beräkning av E-talet minskar egen energi som produceras i den egna byggnaden eller närmaste omgivningen behovet av köpt energi.

En nybyggnads E-tal förbättras av till exempel:

  • uppvärmning med cirkulerande vatten som utnyttjar förnybar energi eller fjärrvärme,
  • att husets yttre mantel är lufttät och har god värmeisolering,
  • lösningar som sparar varmt bruksvatten och
  • ett effektivt ventilationssystem som drar lite ström.

Enligt de byggbestämmelser som trädde i kraft 2018 får E-talet för till exempel ett nytt bostadshus inte överskrida följande värden (kWhE/netto-m²/a):

  • bostadshöghus med minst 3 bostadsvåningar 90,
  • radhus och bostadshöghus, med högt 2 bostadsvåningar 105 samt
  • egnahemshus och byggnader som är en del av ett kedjehus 92–200 (beror bland annat på husets storlek)

Energicertifikat  

Med hjälp av energicertifikat kan byggnaders energieffektivitet jämföras med varandra. Energicertifikat behövs till exempel när bostäder säljs eller hyrs ut.

Energicertifikatet utarbetas av en expert i byggbranschen med särskild kompetens för ändamålet. I certifikatet samlar experten också förslag på hur husets energieffektivitet kan förbättras. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA upprätthåller ett riksomfattande register över personer med kompetens för utarbetande av energicertifikat. Personkompetenser fastställs av såväl Fise Oy, som upprätthåller kompetensregister för byggnads-, VVS-, och fastighetsbranschen, som Fastighetsbranschens Utbildningsstiftelse och -central Kiinko.

Enligt lagen om energicertifikat beaktas i beräkningar förutom energikonsumtionen även kvaliteten på energikällorna. Syftet är spara energi och därför har förnybara energikällor och fjärrvärme den minsta och bästa koefficienten (0,5), medan elektricitet har den största (1,2) när E-tal beräknas. Det beräkningsmässiga E-talet bestämmer byggnadens energieffektivitet i intervallet A–G.

Enligt bestämmelserna ska nybyggnader vara av minst klass C, men existerande byggnader infaller ofta i intervallet D–G. Innan byggnaden tas i bruk uppdateras tillståndsskedets energiutredning så att den motsvarar förverkligade lösningar.

Helsingfors byggnadstillsyn har uppmuntrat till energieffektivt byggande även genom att ge rabatt på tillståndsavgifterna för lågenergihus.06.12.2019 12:30