Hoppa till innehållet

Energieffektivitet vid nybyggande

Suomeksi

God energieffektivitet i en ny byggnad ligger framför allt i ägarens och den blivande användarens intresse. Hög kvalitet minskar energiräkningen, underlättar användningen och garanterar även att byggnadens värde bevaras. Kvaliteten på byggandet kan i byggplatsskedet bedömas till exempel genom värmefotograferingar och lufttäthetsmätningar.

Husets energilösningar påverkar också planeringen av utrymmen och funktioner, och därför ska en energiexpert delta i projektet redan i utkastskedet. Beakta följande:

1. Rikta byggnaden mot ett soligt väderstreck.
= solens gratisenergi

2. Planera skuggningen av inneutrymmena omsorgsfullt.
= behov av maskinell avkylning undviks

3. Använd takskägg, utsprång, markiser eller specialglas i fönstren.
= uppvärmning kan förhindras

4. Behåll/plantera lövträd på gården.
= de skuggar fasaden på sommaren

5. Bygg halvvarma utrymmen, som grönrum, verandor eller inglasade balkonger.
= de minskar uppvärmningsbehovet29.01.2021 12:41