Hoppa till innehållet

Energirådgivning

Suomeksi

Rådgivning för bostadsbolag i frågor om energirenovering

Teamet för programmet Energirenässans ger stöd och råd för bostadsbolag som är intresserade av att utreda hur de kan göra en nyttig och ekonomiskt lönsam energirenovering.

Teamet erbjuder ingenjörshjälp med låg tröskel i olika faser när en energirenovering planeras. Servicen är gratis och avsedd för alla bolag med bostadsvåningshus i Helsingfors. Mer information om servicen finns på webbplatsen Helsingfors klimatåtgärder.

Annan energirådgivning vid byggande

Byggnadstillsynen ger i tillståndsskedet handledning i förbättrandet av energieffektiviteten och utarbetandet av energiutredningar för nybyggnads- och renoveringsprojekt. Huvudstadsregionens byggnadstillsyner har publicerat anvisningar på sin webbplats www.pksrava.fi. Förutom denna finns det andra bra webbplatser som stödjer energibesparing och som det lönar sig att bekanta sig med. Länkar finns på denna sida.

Man kan ansöka om understöd för reparations- och energiåtgärder på bostadsfastigheter. Läs mer på Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s nätsidor.

Energirådgivning för konsumenter

Motivas riksomfattande energirådgivning hjälper konsumenter att hitta tillförlitlig och objektiv information för höjning av energieffektiviteten i bostäder och bostadsbyggnader. På Motivas webbplats finns även information om energirådgivarna i landskapen och andra rådgivningstjänster. Energibolagen ger också sina kunder råd i frågor om energibesparingar.08.03.2021 19:15