Hoppa till innehållet

Energieffektivitet vid reparationsbyggande

Suomeksi

Energibestämmelserna för reparationsbyggande gäller tillståndspliktiga åtgärder, ändring av användningsändamålet eller reparation av tekniska system. När man beslutar att göra en mer omfattande reparation av en byggnad undersöker man alltid samtidigt även möjligheterna till energiförbättringar.   

Det lönar sig att satsa på planeringen, eftersom bestämmelserna ger flera granskningsalternativ: man kan förbättra fasadens värmeisolationsgrad eller eftersträva lägre konsumtion av totalenergi.

I energibestämmelserna om reparationsbyggande anges tre olika granskningsalternativ, varvid utgångspunkten är
• byggnadsdelsspecifik granskning,
• för byggnadstypen definierad energikonsumtion eller
• byggnadens konsumtion av totalenergi (E-tal).  

För att förbättra energieffektiviteten kan ett granskningssätt som lämpar sig bäst för projektet väljas.

Vilka utredningar och kalkyler som behövs i byggnadsskedet beror på det granskningssätt som valts och de åtgärder som ska vidtas. Helsingfors byggnadstillsyn har publicerat en anvisning och huvudstadsregionens byggnadstillsyner har utarbetat en blankett och en tolkning till stöd för utformande av projektplaneringen och energiutredningen.

Läs mer om eventuella energi- och reparationsbidrag på ARA:s sidor.06.12.2019 12:31