Hoppa till innehållet

Byggnaders energieffektivitet

Suomeksi

Ett välplanerat hus är fungerande, trivsamt och ekonomiskt. Det motsvarar användarens behov och anpassar sig också till framtida livsskeden. Energieffektiva lösningar kan i köpskedet kosta en aning mer, men under användning sparar de både pengar och miljön.

Under förhandsplaneringen definieras målsättningarna för byggnads- eller renoveringsprojektet. Planeringsskedet är viktigt för då fastslås förutom byggkostnaderna även största delen av energikonsumtionen under användningstiden. Energieffektiviteten påverkas av till exempel byggnadens storlek och form, värmeisolering, lufttäthet, uppvärmningssystem och lösningar som sparar ström. Även en tillräckligt lång granskningstid för renoveringsprojekt möjliggör ett ekonomiskt förnuftigt beslutsfattande.

Den slutliga energikonsumtionen i byggnadens användningsskede påverkas väsentligt också av konsumtionsvanor, utrymmenas variabilitet samt hur lätt huset är att använda och sköta.
 

Målet är en mera energieffektiv framtid

Målet fram till början av 2021 är att alla nybyggnader är nästan noll-energihus, som behöver mycket lite uppvärmning och själva producerar en del av den energi som de behöver.

Helsingfors stad har som mål att vara kolneutral år 2035. Det innebär att de växthusgasutsläpp som produceras i stadsområdet minskas med åtminstone 80 % från år 1990.
29.01.2021 12:17

Energiutredning och -certifikat

Energiutredningen och energicertifikatet är en central del av utredningen av en byggnads energieffektivitet.

Läs mer

Tillståndsplikt för förnybara energikällor

Man behöver inte alltid åtgärdstillstånd för att installera solsamlare, men installeringen ska ändå ske omsorgsfullt.

Läs mer

Energirådgivning

Byggnadstillsynen ger i tillståndsskedet handledning i förbättrandet av energieffektiviteten och utarbetandet av energiutredningen.

Läs mer

Energibestämmelser för byggnader

I markanvändnings- och bygglagen (MBL) definieras förutsättningarna för byggande, tekniska krav och tillståndsförfarandet för byggande.

Läs mer

Energieffektivitet vid nybyggande

God energieffektivitet i en ny byggnad ligger framför allt i ägarens och den blivande användarens intresse.

Läs mer

Energieffektivitet vid reparationsbyggande

Energibestämmelserna för reparationsbyggande gäller tillståndspliktiga åtgärder, ändring av användningssyftet eller reparation av tekniska system.

Läs mer