Hoppa till innehållet

Mer info om ny- och reparationsbyggande

Suomeksi

På de här sidorna har vi samlat anvisningar om ämnen som vanligen orsakar huvudbry för företagare, stadsbor och husbolag. Det är typiskt att reparations- och ändringsprojekt är komplicerade och unika och att den tekniska och juridiska verksamhetsmiljön ständigt förändras. Därför rekommenderar vi att i ett tidigt skede engagera en kompetent sakkunnig att befrämja planeringen och ansökningsprocessen. Vi önskar att småhusbyggare besöker byggnadstillsynen genast då de skaffat tomten.

Staden underlättar för sin del projekterarnas och byggarnas arbete genom att utarbeta behövliga anvisningar och tolkningar, med hjälp av vilka projekten uppnår de mål som ställs i föreskrifterna och bestämmelserna. Staden ger också ut regionala anvisningar om byggsätt och planering av närmiljön som stöd för projekterarna.

Byggnadstillsynen inleder handledningen av tillståndspliktiga projekt i förhandsförhandlingsskedet. Vid förhandsförhandlingarna säkerställs projekterarnas behörighet och att projektet följer detaljplanen, föreskrifterna och god byggnadssed.06.12.2019 12:27