Suoraan sisältöön

Behöver jag tillstånd?

Suomeksi

För följande åtgärder behöver du ett tillstånd eller utlåtande av byggnadstillsynen.

När du klickar på rubrikerna får du mera information om ämnet. Du kan öppna hela texten genom att trycka på knappen Visa alla.

Visa alla - Stäng alla

1. Nybyggande, utvidgning av en byggnad och reparations- och ändringsarbeten

2. Konstruktioner

3. Mindre åtgärder och trädfällning

4. Bulleranmälan

5. Anmälan om rengöring av förorenad mark


 DELA
09.10.2018 15:46

För dessa projekt behövs inte tillstånd

De här projekten kan du genomföra utan byggnadstillsynens tillstånd.

Läs mer

Jordvärmebrunnar

Läs mer om energibrunnar.

Läs mer

Konstruktioner under allmänna områden

Redan i planeringsskedet ska man söka stadens tillstånd för konstruktioner som sträcker sig under allmänna områden.

Läs mer

Vattenbyggande

Läs mer om tillståndsplikten för vattenbyggande.

Läs mer