Hoppa till innehållet

Smidig tjänst - du behöver dessa ansökningshandlingar

Suomeksi

Här nedan finns en lista på de ärenden som handläggs i byggnadstillsynens Smidiga tjänst. Ansökan görs i Lupapiste.

När du klickar på rubrikerna nedan får du en lista på de handlingar du åtminstone behöver för att söka respektive tillstånd. Närmare uppgifter om vilka handlingar som behövs för projektet ges vid telefon- eller förhandsförhandlingen.

När du gör ansökan i Lupapiste behöver du inte fylla i en separat utskriven ansöknings- eller RH2-blankett. Ofta kan du även sköta befullmäktiganden i Lupapiste. 

Du kan öppna alla rubriker på en gång genom att trycka på Visa alla.
 

Visa alla - Stäng alla

1. Sammanslagning av bostäder

2. Delning av bostäder

3. Återställning till bostad

4. Rivning av byggnad

5. Trädfällning (utlåtanden)

6. Placering av konstruktion med modellgodkännande i enlighet med detaljplanen

Kontaktpersoner

Kontaktuppgifterna till de bygglovssekreterare som är kontaktpersoner hittar du här.

Inlämning av tillståndsansökan

Du ska söka samtliga lov i den Smidiga tjänsten elektroniskt via Lupapiste på adressen https://www.lupapiste.fi/sv.

Lupapiste-logo

Vem kan ansöka om tillstånd?

Sökanden är byggnadens ägare eller innehavare, till exempel ett husbolag. Sökanden kan befullmäktiga ett ombud, ofta huvud- eller byggprojekteraren, att sköta  förhandsförhandlingen och inlämnandet av ansökan.

Sökanden och projekteraren informeras i Lupapiste om handlingarna är bristfälliga och måste kompletteras. Brister i handlingarna förhindrar att handläggningen av ärendet inleds. När tillståndet har beviljats kommer ett beslutsutdrag till Lupapiste.

Stäng


  06.12.2019 12:26