Hoppa till innehållet

Anvisningar för Lupapiste-användare

Suomeksi

Vanliga frågor gällande Lupapiste

 

1. Hur korrigerar jag adressuppgifter?

Video på finska om hur du ändrar felaktiga adressuppgifter
 

2. Byggnadsritningsfilerna

Skalor

  • Situationsplan, 1:500
  • Fasad-, sektions- och planritningar, 1:100.
  • Situationsplan och gårdsplaner för småhusprojekt, 1:200
  • Övrigt kompletterande planmaterial i enlighet med planens innehåll, till exempel fönster- och övriga detaljritningar, 1:1.

Kontrollera att alla dina bilagor är i pdf-format, i rätt skala (pappersark 1:1, A4-multipel) och åt rätt håll.

Närmare anvisningar på finska.
 

3. Kan ansökan eller anmälan om arbetsledare göras på annat sätt än i Lupapiste? 

Nej. Ansökningarna och anmälningarna om arbetsledare för alla bygglov görs i Lupapiste. Om du själv inte har tillgång till nätförbindelse kan du använda datorerna i servicestället Tellinki. 
 

4. Varför måste betygen och referenserna vara uppdaterade, trots att jag har arbetat i motsvarande projekt under de senaste åren? 

Byggnadstillsynen har inte (och får inte ha) något separat register över arbetsledares utbildningsbakgrund eller arbetshistoria. Det är relativt arbetsdrygt att söka reda på den här informationen i gamla bygglov. Varje år handläggs nästan 4000 ansökningar och anmälningar om arbetsledare i Helsingfors. För att underlätta handläggningen är det nödvändigt att du sparar ditt examensbevis och en fritt formulerad CV i dina egna profiluppgifter i Lupapiste och att du alltid bifogar dessa till ansökan. Ju bättre du själv bereder anmälan eller ansökan, desto snabbare är troligen handläggningen av den. 
 

5. Hur bifogas det elektroniska materialet för påvisande av projekterarens eller arbetsledarens behörighet i Lupapiste? 

Materialet som påvisar behörighet sparas alltid till varje ansökan på fliken "Planer och bilagor” ettdera: 

A) Genom att sparar de nödvändiga bevisen för behörighet i sina egna uppgifter och bifoga dessa till ansökan med funktionen “Kopiera egna bilagor till ansökan”

B) Genom att bifoga bilagorna till ansökan från sin egen dator 

6. Vem är tillståndssökande (den som inleder byggprojektet) och vilka uppgifter har denna i Lupapiste? 

Endast byggplatsens (tomtens, lägenhetens o.dyl.) innehavare, alltså ägare eller hyrestagare kan vara tillståndssökande. Till exempel när ansökan eller anmälan gäller en byggnad som ägs av ett bostads- eller fastighetsbolag ska sökanden vara bolaget. Tillståndssökanden fyller i sina egna uppgifter på ansökans flik
”Parter” och försäkrar sig om att nödvändiga parter har bjudits in till ansökan. Därtill ska sökanden i ansökan spara de uppgifter eller dokument som myndigheterna särskilt kräver, såsom utredning över besittningsrätten. Huvudprojekteraren sköter företrädesvis ifyllandet av ansökan och kommunikationen med myndigheterna.
 

7. Kan inledningsanmälan göras elektroniskt i Lupapiste? 

Inledningsanmälan för bygglov kan ännu inte göras i Lupapiste. 
 

8. Kan man sköta andra ärenden under byggskedet än ansökan och anmälan om arbetsledare i Lupapiste? 

Nej, ännu finns inte några andra uppgifter under byggskedet i Lupapiste. 
 

9. Vart tar jag kontakt om jag har problem eller allmänna frågor gällande Lupapiste? 

Lupapistes stöd (tuki@lupapiste.fi) hjälper användare med den tekniska användningen av tjänsten och ger allmänna anvisningar. Om din fråga gäller Helsingfors praxis, ta kontakt med myndigheten via konversationsfönstret i ansökan.06.12.2019 12:25