Hoppa till innehållet

Arkivtjänster

Suomeksi

Byggnadstillsynens arkiv – elektroniska tjänster och personlig service

Byggnadstillsynstjänster arkiverar tillståndsbeslut om tillståndspliktiga byggprojekt, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner samt övriga utredningar för fastställande av att byggarbetet har följt bestämmelserna. 

Sådana utredningar är bland annat slutsyneprotokoll, sammandrag av inspektionsprotokoll och energicertifikat som uppdaterats vid slutsynen. Årligen säljs över 70 000 kopior av ritningar i byggnadstillsynsverkets arkiv. Tyngdpunkten har i allt större utsträckning förflyttats mot att ärenden uträttas elektroniskt.

Byggnadsritningar från elektroniska tjänsten 

Elektroniska tjänst Lupapiste Kauppa innehåller huvud- och arbetsritningar samt specialplaner för nästan alla byggnader i Helsingfors. Arska-tjänsten är stängd. 

Lupapiste kauppa (på finska)

Tillståndshandlingar, ritningar och specialplaner kan undersökas i ämbetsverket arkiv 

Övriga tillståndshandlingar samt ritningar och specialplaner kan undersökas på ort och ställe i byggnadstillsynsverkets arkiv. Arkivet säljer kopior av det arkiverade materialet. Alternativt kan materialet kopieras eller lagras på CD-skiva eller minnessticka.

För att beställa kopior fyller du i en beställningsblankett vid kundbetjäningen. Arkivets kundtjänst utför mindre beställningar av kopior medan du väntar. Framställningstiden för större beställningar samt lagringar på CD meddelas när du gör beställningen.

Arkivets avgifter bestäms i arkivtaxan. I arkivet kan du betala med kontanter samt de vanligaste bank- och kreditkorten.

Arkivets avgifter

Vad finns det i arkivet?

Huvudritningar
Arkivets äldsta huvudritningar är från slutet av 1800-talet.

Arbetsritningar
Främst för innerstadens större objekt krävdes arbetsritningar fram till 1990. Ritningar från 1908 till 1990 finns på mikrofilmskort i ämbetsverkets arkiv.

Specialplaner
Arkivet har även specialplaner tillgängliga, till exempel ritningar över konstruktioner, ventilation och fastigheters vatten- och avloppsledningar. Konstruktionsritningarna finns på mikrofilmskort från och med år 1908, vatten- och avloppsritningarna från och med år 1913 och ventilationsritningarna från och med år 1965.

Elplaner och planer i anknytning till uppvärmningssystem har aldrig lämnats in till eller arkiverats vid byggnadstillsynen. Ansvaret för arkivering av elritningar ligger hos fastighetens innehavare.16.12.2020 13:50