Hoppa till innehållet

Kundtjänst för markanvändning och byggande

Suomeksi

Kundtjänsten erbjuder information och anvisningar i det inledande skedet av ditt byggprojekt 

Kundtjänst för markanvändning och byggande svarar gärna på frågor som gäller tillståndsplikten och det inledande skedet av ditt byggprojekt. Tillståndshandläggarna handleder projektet från förhandsförhandlingarna och framåt.


Den nyaste informationen för sakkunniga via våra evenemang och nyhetsbrev

I kundtjänsten finns bygglitteratur, anvisningar och guider. I kundtjänsten ordnas seminarier, utbildningar och infomöten som stöder byggande och planering. Framträdandena på seminarierna och utbildningarna filmas och kan ses på nätet i efterhand.

 

Byggnadstillsynens arkiv

I arkivet kan du bekanta dig med byggnadernas ritningar och övriga dokument. Du kan även köpa ritningar elektroniskt via stadens e-tjänst Lupapiste kauppa.
 

Länk till Lupapiste kauppa (på finska).

Kundtjänsten betjänar vid servicestället och per telefon. Kontrollera servicetiderna här.
 25.01.2021 14:12