Hoppa till innehållet

Reparation och ändring

Suomeksi

På den här sidan har vi samlat byggnadstillsynens anvisningar om reparation och ändring av byggnader.

1. Processanvisningar

2. Planeringsanvisningar
 

Processanvisningar

Beskrivning av tillståndsprocessen för grundrenovering av vatten- och avloppsledningar

Byggnadsservitut på finska

Föredragningsmaterial

Förfarandeanvisning för fuktkontroll under byggandet på finska

Förhandsförhandling

Hörande av granne (blankett och anvisning)

Inledningsrätt

Inlämning av specialplaner (anvisning, på finska)

Jordvärmebrunnar, på finska

Rivning av byggnader

Sekretessbelagda uppgifter i ansöknings- och övriga tillståndshandlingar

Specialförfarande på finska

Stadsbildsmässigt utlåtande

Undantag och mindre undantag i samband med bygglov på finska 

Värmebrunn, ansökan om åtgärdstillstånd på finska

Z-utlåtande för mindre byggnads- och hustekniska åtgärder


Planeringsanvisningar

Anvisning för byggplatsvatten på finska

Avfallsarrangemang på gårdar och byggande av sopskjul

Balkong- och terrassinglasning

Belysning av fasader och gårdsområden på finska

Bygglov för ändringar i våtrum

Byggplatsvatten: Entreprenörens minneslista på finska

Energieffektivitet vid reparationer

Fasadfärger och -färgändringar, förfarandeanvisning

Fönster- och dörrändringar

Förfarandeanvisning för projekt för reparation och ändring av fönster på finska

Förfarandeanvisning för vindsbyggande på finska

Grundande av restaurang eller café

Hantering av dagvatten på tomter på finska

Montering av solsamlare, luftvärmepumpar och utomhusenheter för kylanordningar

Opening a restaurant or a cafe

Outdoor serving areas i.e. terraces

Planering av gårdar och ändringsarbetenas tillståndspliktighet på finska

Skjul och övriga konstruktioner på finska

Tillgänglighet / Bostadsplanering, tillgänglig byggnad, bildbilaga på finska

Tillstånd, anmälningar och avtal för byggplatser (tillståndstabell) på finska

Uteserveringsområden eller terrasser

Vindsbyggande

Vindsbyggande, zonkarta 2014

Vindslägenheter27.08.2020 11:51