Hoppa till innehållet

Nybyggande och utvidgning

Suomeksi

På den här sidan har vi samlat byggnadstillsynens anvisningar om nybyggande och utvidgning av byggnad.

1. Processanvisningar
2. Planeringsanvisningar


Processanvisningar

Anvisning om byggsätt vid högt byggande på finska

Byggnadsritningarnas skalor och filformat

Byggnadsservitut på finska

Föredragningsmaterial

Förfarandeanvisning för fuktkontroll under byggandet på finska

Förhandsförhandling

Huvudritningarnas innehåll på finska

Hörande av granne (blankett och anvisning)

Inledningsrätt

Inlämning av specialplaner (anvisning, på finska)

Jordvärmebrunnar

Numrering av byggnader - anvisningen uppdateras. Du kan ta reda på en byggnads bestående byggnadsbeteckning med hjälp av Helsingfors stads karttjänst på adressen http://kartta.hel.fi

Sekretessbelagda uppgifter i ansöknings- och övriga tillståndshandlingar

Specialförfarande på finska


Stadsbildsmässigt utlåtande

Undantag och mindre undantag i samband med bygglov på finska 

Verksamhet inom kraftledningsområden på finska

Värmebrunn, ansökan om åtgärdstillstånd på finska


Planeringsanvisningar

Avfallsarrangemang på gårdar och byggande av sopskjul

Belysning av fasader och gårdsområden på finska

Bilplatser: beräkningsanvisningar i anslutning till beräkningen av våningsytan i trapphus i bostadsvåningshus

Grundvattenområde: anvisning om byggsätt vid byggande på viktiga grundvattenområden på finska

Hantering av dagvatten på tomter på finska

Planering av gårdar och ändringsarbetenas tillståndspliktighet på finska

Rökventilation i byggnader på finska

Tillgänglighet / Bostadsplanering, tillgänglig byggnad (tolkningsanvisning)

Tillgänglighet / Bostadsplanering, tillgänglig byggnad, bildbilaga på finska

Trädfällning på tomter, se även Flygekorrkartering i Helsingfors 2019 (på finska)  

 14.06.2021 09:12