Hoppa till innehållet

Konstruktioner och reklamer

Suomeksi

Tillstånden söks elektroniskt via Lupapiste.

På den här sidan har vi samlar byggnadstillsynens anvisningar om byggande av reklamanordningar och konstruktioner.

1. Processanvisningar
2. Planeringsanvisningar


Processanvisningar

Förhandsförhandling

Hörande av granne (blankett och anvisning)

Mindre undantag i samband med bygglov

Stadsbildsmässigt utlåtande

Åtgärdstillstånd på finska


Planeringsanvisningar

Avfallsarrangemang på gårdar och byggande av sopskjul

Byggande i koloniträdgårdar

Elektroniska bildväxlande reklamanordningar på finska

Outdoor serving areas i.e. terraces

Placeringsprinciper för anordningar för utomhusreklam  

Reklamanordningar på byggnader

Skjul och övriga konstruktioner på finska

Staket och avgränsning av tomter

Uteserveringsområden eller terrasser06.12.2019 12:17