Hoppa till innehållet

Gårds- och landskapsarbeten

Suomeksi

På den här sidan har vi samlat byggnadstillsynens anvisningar om bland annat ansökan om tillstånd för miljöåtgärd, trädfällning, byggande av skjul och planering av gårdsområdet.

1. Processanvisningar 
2. Planeringsanvisningar


Processanvisningar

Förhandsförhandling

Inledningsrätt

Miljöåtgärder

Undantag och mindre undantag i samband med bygglov på finska 
 

Planeringsanvisningar

Balkong- och terrassinglasning

Byggande i koloniträdgårdar 

Hantering av dagvatten på tomter på finska

Planering av gårdar och ändringsarbetenas tillståndspliktighet på finska

Skjul och övriga konstruktioner på finska

Trädfällning på tomter (Se även Flygekorrkartering i  Helsingfors 2018, på finska)06.12.2019 12:17