Hoppa till innehållet

Byggande av småhus

Suomeksi

På den här sidan har vi samlat byggnadstillsynens anvisningar om småhusbyggande.


1. Processanvisningar

2. Planeringsanvisningar


Processanvisningar

Byggnadsservitut på finska

Förfarandeanvisning för fuktkontroll under byggandet på finska

Förhandsförhandling

Hörande av granne (blankett och anvisning)

Inledande möte för och tillsyn av småhusbyggplatser

Inledningsrätt

Inlämning av specialplaner (anvisning, på finska)

Numrering av byggnader - anvisningen uppdateras. Du kan ta reda på en byggnads bestående byggnadsbeteckning med hjälp av Helsingfors stads karttjänst på adressen http://kartta.hel.if

Jordvärmebrunnar

Undantag och mindre undantag i samband med bygglov på finska 

Värmebrunn, ansökan om åtgärdstillstånd på finska - anvisningen uppdateras

Åtgärdstillstånd på finska

 

Planeringsanvisningar

Avfallsarrangemang på gårdar och byggande av sopskjul

Balkong- och terrassinglasning

Grundvattenområde: anvisning om byggsätt vid byggande på viktiga grundvattenområden på finska

Hantering av dagvatten på tomter på finska

Montering av solsamlare, luftvärmepumpar och utomhusenheter för kylanordningar

Skjul och övriga konstruktioner på finska

Småhusplanering: minneslista (bildanvisning på finska)

Staket och avgränsning av tomter

Tillgänglighet / Bostadsplanering, tillgänglig byggnad, bildbilaga på finska

Trädfällning på tomter, se även Flygekorrkartering i Helsingfors 2019 (på finska)  

Värmebrunn (energibrunn), se processanvisningarna ovan.

 27.08.2020 11:52