Hoppa till innehållet

Behöver man tillstånd för att glasa in en balkong eller terrass?

Suomeksi

Det behövs i regel inte tillstånd för att glasa in en helt och hållet indragen balkong i en bostadslägenhet eller en hörnbalkong i ett småhus.

En ny täckt terrass kan byggas och glasas in utan tillstånd från byggnadstillsynen när den sammanlagda mängden inglasat terrassområde är högst 15m2/bostad i egnahemshus eller parhus och 10 m2/bostad i radhus. Glasen ska vara utan ramar, klara och gå att öppna. Djupet på en täckt terrasskonstruktion ska vara under 3 meter. Tillståndsplikten för inglasning av en befintlig täckt terrass, för vilken det redan finns tillstånd, ska utredas hos områdets tillståndshandläggare om den sammanlagda mängden inglasat område överskrider 15m2.

En inglasad terrass räknas inte till våningsytan och är till skillnad från grönrum alltid kallt utomhusutrymme. Vid byggandet ska detaljplanebestämmelserna, stadsbilden, grannarnas ställning och den strukturella säkerheten beaktas. Läget för ett nytt skyddstak får enligt byggnadsordningen inte överskrida byggnadsgränsen med mera än 1200 mm.

Vid inglasning kraven på brandsektionering beaktas. Till exempel ska den strukturella brandisoleringen i väggen mellan bredvidliggande lägenheters inglasade utomhusutrymme genomföras med konstruktioner som uppfyller brandklass EI 15.

Om projektet avviker från de villkor för tillståndsplikten som ges i byggnadstillsynens anvisning ska du söka åtgärdstillstånd, stadsbildsmässigt utlåtande eller bygglov för inglasningar eller skyddstak. Vid nybyggande lönar det sig att beakta inglasningsmöjligheterna redan i planeringsskedet, eftersom det då inte behövs något separat tillståndsförfarande senare.

Ta reda på vilka anvisningar husbolaget gett innan du börjar planera ditt inglasningsprojekt. Bekanta dig med byggnadstillsynens anvisning, detaljplanen och pks-korten när du inleder planeringen.

 

Läs mer

Helsingfors stads byggnadsordning

Helsingfors karttjänst - här hittar du detaljplanen

Balkong- och terrassinglasning - byggnadstillsynens anvisning

Sektionering av inglasade balkonger i enskilda bostäder - pks-kort

Sektioneringsprinciper för täckta balkonger och terrasser som är fästade vid byggnaden - pks-kort


Begrepp

balkong – en byggnads utomhusutrymme som har räcke och är beläget klart ovanför markytan och dit det finns passage inifrån byggnaden.

terrass – öppet utrymme som är beläget utomhus och har golvkonstruktion.

täckt terrass – utomhusutrymme som är helt eller delvis försett med takkonstruktioner.

markliggande terrass – en låg terrass vars golvkonstruktion är belägen på marken.

patio – ett däck som oftast är byggt i trä och som är beläget nära markytan, med en fallhöjd på under 500 mm.

veranda – en kall, delvis eller helt uppvärmd del av byggnaden som är belägen på bostadens markvåning mellan inomhus- och utomhusutrymmet och som inte används för boende och vars ytterväggar till största delen består av glas.

grönrum – inglasningen motsvarar en yttervägg och rummet är ett inomhusutrymme som är lämpligt att vistas i året om och som räknas till våningsytan.14.06.2021 10:04