Hoppa till innehållet

Anvisningar och rådgivning

Suomeksi

De anvisningar och blanketter som godkänts av byggnadstillsynen och byggnadsnämnden finns samlade under länkarna nedan. Anvisningarna och blanketterna är i PDF-format.

Miljötjänsternas anvisningar om byggande och planering finns samlade under länken nedan. Anvisningarna finns endast på finska.
Miljötjänsternas anvisningar

Information om byggnadstillsynsmätningar och beställning av elektroniskt kartmaterial finns under rubriken tomter, fastigheter och jordmån.
Byggnadstillsynsmätningar  

Byggnadsordningen för Helsingfors stad innehåller allmänna bestämmelser om byggande. En del åtgärder är befriade från tillståndsplikt.  
Byggnadsordning06.12.2019 12:16

Anvisningar A-Ö och enligt projekttyp

Byggnadstillsynens anvisningar A-Ö och anvisningar enligt projekttyp.

Till anvisningarna

Servicestället Tellinki

Servicestället Tellinki ger råd och anvisningar i det inledande skedet av ditt byggprojekt, både på platsen och via telefon.

Till Tellinki

Regionala planeringsanvisningar

På sidan har vi samlat byggnadsanvisningar, reparationsanvisningar och anvisningar för planering av närmiljön i en alfabetisk lista enligt stadsdel. Anvisningarna finns endast på finska.

Till anvisningarna

Vanliga frågor

Bekanta dig med vanliga frågor om byggande.

Vanliga frågor

Författningar och bestämmelser

I markanvändnings- och bygglagen definieras de allmänna förutsättningarna för byggande, de väsentliga tekniska kraven samt tillståndsförfarande och myndighetstillsyn vid byggande.

Läs mer

HSR-tolkningar

Under HSR-tolkningar finns de tolkningar och förfaringssätt samlade som byggtillsynerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har avtalat att vara gemensam praxis.

HSR-tolkningar