Hoppa till innehållet

Ansökan om tillstånd

Suomeksi

Vi rekommenderar småhusbyggare att läsa Tillståndsprocessen i ett nötskal, där vi har samlat närmare anvisningar särskilt för småhusbyggare.    

Vi rekommenderar att småhusbyggare tar kontakt med byggnadstillsynen genast efter att de anskaffat tomten. I vår illustrerade anvisning har vi samlat viktiga punkter gällande planering av småhus.


Här nedan finns en noggrannare sammanställning av skedena i tillståndsprocessen för dem som söker lov ofta. När du klickar på rubrikerna får du mera information om ämnet. Du kan öppna hela texten genom att trycka på knappen Visa alla.

Visa alla - Stäng alla

1. Inledande utredningsarbete

2. Förhandsförhandling

3. Projekterarnas behörighet

4. Projekterarnas uppgifter och ansvar

5. Planerna lämnas in i Lupapiste

6. Inlämnande av tillståndsansökan

7. Utlåtanden

8. Undantag

9. Hörande av grannarna

10. Byggnadsservitut

11. Beviljat tillstånd

Mer om ämnet:

Anvisningar för småhusbyggare

Tjänsten Lupapiste24.11.2021 12:49