Hoppa till innehållet

Byggplatsens skeden

Suomeksi

Nedan har vi samlat information om de olika skedena av byggarbetet som ansluter till myndighetstillsyn och som den ansvariga arbetsledaren ska känna till.

När du klickar på rubrikerna får du mera information om ämnet. Du kan öppna hela texten genom att trycka på Visa alla.

Visa alla - Stäng alla

Åtgärder som föregår inledandet av byggarbetet

Markering i terrängen och lägessyn

Inlämning av specialplaner

Syneförrättningar under byggandets gång

Undantag från godkända planer

Förlängning av tillståndets giltighet

Slutsyn för ibruktagande och slutgiltig slutsyn06.12.2019 12:32