Hoppa till innehållet

Byggplatsens skeden

Suomeksi

Helsingfors byggnadstillsynen är stängt under tre veckor 12.–30.7.2021. Under den här tiden ordnas inga är paus i lovhandläggningen. Därtill utförs endast de nödvändigaste tjänster (till exempel slutsyner).

Här hittar du kontaktuppgifter under denna veckor.

Nedan har vi samlat information om de olika skedena av byggarbetet som ansluter till myndighetstillsyn och som den ansvariga arbetsledaren ska känna till.

När du klickar på rubrikerna får du mera information om ämnet. Du kan öppna hela texten genom att trycka på Visa alla.

Visa alla - Stäng alla

Åtgärder som föregår inledandet av byggarbetet

Markering i terrängen och lägessyn

Inlämning av specialplaner

Syneförrättningar under byggandets gång

Undantag från godkända planer

Förlängning av tillståndets giltighet

Slutsyn för ibruktagande och slutgiltig slutsyn02.07.2021 13:43