Hoppa till innehållet

Information för byggskedet

Suomeksi

Bygglovsutdraget innehåller bestämmelser som styr arrangemangen på byggplatsen. Vanliga tillståndsbestämmelser gäller:

  • behovet av en ansvarig arbetsledare och av arbetsledare för specialområden,
  • ordnande av ett inledningsmöte,
  • inlämnande av specialplaner samt syneförrättningar.

Byggnadstillsynen kan under byggtiden ålägga en byggplats extra förpliktelser.

Samarbetet mellan byggplatsen och byggnadstillsynen är viktigt

Under byggnadsskedet tjänar områdets inspektionsingenjör eller byggmästare som kontaktperson vid byggnadstillsynen. Tid för föredragning av byggnads- och hustekniska specialritningar bokas per telefon på numret 09 3102 6300.

Här nedan beskrivs i korthet uppgifterna för byggprojektets olika parter i byggplatsskedet samt byggnadstillsynens centrala verktyg för kvalitetssäkring, vilkas betydelse och innehåll de ansvariga arbetsledarna ska behärska. När du klickar på rubrikerna får du mera information om ämnet. Du kan öppna hela texten genom att trycka på Visa alla.

Visa alla - Stäng alla

De olika parternas uppgifter

Inspektionsprotokoll

Byggprodukters duglighet

Fuktkontroll14.06.2021 09:56