Hoppa till innehållet

Helsingfors bygger

Suomeksi

Helsingfors bygger nya gator, parker, daghem, skolor och övriga offentliga byggnader för den växande stadens behov. Staden låter också bygga hyres-, ägar- och bostadsrättbostäder.

Därtill reparerar staden befintliga byggnader och kommunaltekniken.

Medlen till stadens byggprojekt reserveras årligen i budgeten, som godkänns av stadsfullmäktige.

Gator och parker

Vatten och energi

Bostäder

Nya stadsdelar

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya stadsdelar är under byggande, såsom Busholmen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden och Kungseken. Bekanta dig med planeringen och byggandet av nya områden på sidan Nytt i Helsingfors.15.12.2020 18:11