Hållbar mobilitet

Finländarna reser i genomsnitt cirka 42 kilometer varje dag. Det är inte likgiltigt för miljön och hälsan hur dessa resor företas.

Att överväga mobilitetsbehovet

Det lönar sig att beakta mobilitetsfrågor, såsom kollektivtrafikförbindelser och cykelrutter, redan när man skaffar en bostad. Genom att föredra närliggande tjänster och e-tjänster kan man minska sitt eget mobilitetsbehov. Genom att till exempel arbeta hemifrån en gång i veckan kan man minska utsläppen från sina arbetsresor med en femtedel.

Cykling och gång

Genom att cykla eller gå får man samtidigt den dagliga motionsdosen. Det finns upp till 1 200 kilometer cykelvägar i Helsingfors. Det är lätt att planera sin rutt med hjälp av HRT:s reseplanerare för cykling och gång.

Kollektivtrafik

Utbudet av kollektivtrafik är utmärkt i Helsingfors. Det är lätt att planera sina rutter med hjälp av HRT:s reseplanerare.

Effektiv bilism

Om antalet årliga körkilometer är mycket lågt är det också ekonomiskt förnuftigare att dela eller hyra en bil. Om man beslutar sig för att köpa en egen bil lönar det sig att välja en lågemissionsmodell som lämpar sig för de egna behoven.

Genom ett ekonomiskt körsätt kan man spara upp till 10 procent i bränslekostnader – och även i utsläpp. Vid reseplanering lönar det sig att också beakta möjligheter till anslutningsparkering – om det skulle vara förnuftigast att parkera bilen på en lämplig parkeringsplats och fortsätta resan med kollektivtrafik. Genom samåkning kan man minska såväl kostnader och utsläpp som rusningar.

Lägre parkeringsavgifter för bilar med låga utsläpp

Helsingfors stad har tagit i bruk kriterier för lågemissionsbilar och beviljar dem en rabatt på 50 procent på parkeringsavgifter. Enligt kriterierna ska koldioxidutsläpp från bensin- och dieselbilar (inklusive hybridbilar) vara högst 100 gram per kilometer och koldioxidutsläpp från gas- och etanolbilar högst 150 gram per kilometer. Dessutom ska nivån på de reglerade utsläppen ligga på minst Euro 5 -nivå.

Även helelektriska bilar och eldrivna mopedbilar är berättigade till parkeringsrabatt. Parkeringsrabatt kan ansökas hos kundtjänsten vid Helsingfors stadsmiljösektorns kundtjänst. Närmare anvisningar finns i miljöcentralens broschyr Främjande av lågemissionsfordon.

På webbplatsen för hållbar livsstil (Kestävä elämäntapa) finns gott om tips på miljövänlig mobilitet.DELA
26.02.2018 11:44