Hoppa till innehållet

För hyresgäster

Ägande och underhåll av Helsingfors stads hyresbostäder har ordnats genom fastighetsbolagen som ägs av staden. Bolagen svarar för hyresavtal, överlåtelse av nycklar, felanmälningar, bokning av bastuturer och reservationer av parkeringsplatser samt övriga frågor som gäller underhåll och förvaltning av hyresbostadsfastigheterna. På bolagens webbplatser finns också information om systemet med hyresdemokrati och byte av bostad.
Majoriteten av bostäderna administreras av Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka). Andra fastighetsbolag som äger stadens hyresbostäder är Auroranlinna, Helsingin Asuntohankinta och Helsingin Korkotukiasunnot.

Övervakning av hyresnivå

Hos hyresgästerna får i hyra för en bostad i arava- och räntestödshyreshus uppbäras högst ett belopp som vid sidan av övriga intäkter behövs för utgifterna för finansiering av bostäderna och lokalerna i anslutning till dem och för de utgifter som god fastighetshållning förutsätter. I Helsingfors är bostadsavdelningen vid fastighetskontoret och bostadsnämnden som styr bostadsavdelningen ansvariga för övervakningen.
 06.12.2019 11:46