Hoppa till innehållet

Hyresbostäder

Helsingfors stad är med sina över 56.000 bostäder den största hyresvärden i Finland. Var sjätte helsingforsare bor i en av stadens hyresbostäder, vilket innebär sammanlagt cirka 90.000 invånare.

Efterfrågan på stadens hyresbostäder är stor eftersom hyrorna är rimliga och det finns bostäder i så gott som alla stadsdelar.

Priset på hyresbostäder i Helsingfors varierar beroende på bostadens storlek, läge och skick. Utanför centrumområdet är hyrorna förmånligare. I Helsingfors kostar de flesta lägenheterna med två rum och kök cirka 800-1 100 euro i månaden och de flesta lägenheterna med tre rum och kök cirka 1 000-1 500 euro i månaden. Hyrorna för möblerade lägenheter är något högre.

Utöver hyran betalar hyresgästen också för elektricitet, vatten, hemförsäkring och eventuell internetuppkoppling. Dessutom betalas en hyresgaranti som motsvarar 1-3 månaders hyra. Garantin returneras då hyresgästen flyttar ut.

Läs mer om hur man kan söka efter hyresbostäder, om hyresavtalet och om andra dokument på InfoFinlands webbplats.


Ansökning om och förmedling av bostäder är avgiftsfri och det tas inte ut några hyresgarantier eller andra garantiavgifter av den som tar emot bostaden. Ansökan om stadens hyresbostad kan lämnas in på webbplatsen ansökning om hyresbostad


Ägande och underhåll av hyresbostäderna har ordnats genom fastighetsbolagen som ägs av staden. Största delen av bostäderna administreras av Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka). Andra fastighetsbolag som äger stadens hyresbostäder är Auroranlinna, Helsingin Asuntohankinta och Helsingin Korkotukiasunnot.18.01.2021 09:05