Suoraan sisältöön

Köp av Hitas-bostad

Gamla Hitas-bostäder kan köpas så som vilka som helst ägarbostäder. Bostadspriset kan vara högst det gällande limitpriset eller det fastställda maximipriset.

Nya Hitas-bostäder köps direkt av objektens byggherrar som också svarar för marknadsföringen av bostäderna. Den största byggherren är stadens eget ämbetsverk, bostadsproduktionen (ATT). Fastighetskontoret godkänner Hitas-bolagens anskaffningsvärde. Försäljningspriserna på nya bostäder kan avvika från det godkända genomsnittliga kvadratspriset beroende på bostadsarealen och våningen.
 

Förfrågningar om AT:s nya Hitas-bostäder

Tfn 09 310 32317
Tfn 09 310 32353DELA
22.01.2020 12:01