Hoppa till innehållet

Hitas-ägarboende

Hitas är ett system för reglering av pris- och kvalitetsnivån på bostäderna som används i Helsingfors. Avsikten med systemet är att säkerställa att bostadspriserna bygger på faktiska produktionskostnader. Reglering av maximipriset riktas mot både nya och gamla Hitas-bostäder. Hitas-registret upprätthålls och återförsäljningen övervakas av bostadstjänster vid stadsmiljösektron.

Telefonservice

mån–fre. kl. 9–11
09 310 13033
hitas@hel.fi 06.12.2019 11:47