Hoppa till innehållet

Hemstaden Helsingfors

Planeringen av boendet i Helsingfors styrs på lång sikt med ett genomförandeprogram som utarbetas för varje fullmäktigeperiod. Programmet för 2016, Hemstaden Helsingfors, godkändes av stadsfullmäktige 22.6.2016.

Ett av insatsområdena i programmet är att utveckla och förnya staden på ett balanserat sätt utgående från att såväl de nya som de gamla stadsdelarna bevarar sin livskraft som lockande boendemiljöer. Dessutom syftar man till energieffektivt byggande, en tätare stadsstruktur och smidiga trafikförbindelser. Det är också viktigt att kunna erbjuda lämpliga bostäder för olika livsfaser. Antalet bostäder ska vara tillräckligt stort och bostadsalternativ till rimliga priser behövs.

En uppföljningsrapport om hur målen för programmet utfallit ges ut årligen.

I programmet fastställs stadens mål i fråga om

  • markpolitik
  • planläggning
  • tomtöverlåtelse
  • bostadsproduktionens volym och mångformighet
  • byggande i enlighet med fördelningen av upplåtelse- och finansieringsformer inom bostadsproduktionen
  • utveckling av hustyper
  • boende för specialgrupper

Hemstaden Helsingfors-program (pdf)
Hemstaden Helsingfors-broschyr (pdf)


Kortadress: hel.fi/hemstadenhelsingfors

 25.01.2021 14:10