Hoppa till innehållet

Tillgänglighet

På Helsingfors Servicekarta finns nu information om hur rörelsehindrade, syn- och hörselskadade klienter kan hantera sina ärenden vid stadens enheter. Tillgänglighetsinformationen gynnar också till exempel de som rör sig med barnvagn.

På servicekartan finns information om till exempel dörrarnas, trösklarnas, slänternas, parkeringsplatsernas, toaletternas och hissarnas tillgänglighet. Det finns tillgänglighetsinformation också om andra kommuner i huvudstadsregionen.

På servicekartan finns dessutom information om offentliga tjänster: vilka tjänster som erbjuds och var, om kollektivtrafikförbindelserna till enheterna och hur serviceleverantörerna kan kontaktas. Det erbjuds även information om evenemang och bostadsområdenas befolkningsstruktur.

Helsingfors för alla

Målet med projektet Helsingfors för alla är en stad där det är lätt för alla att röra sig och vara verksamma. Målet är ett Helsingfors där det finns lättframkomliga gator och parker, byggnader och lösningar för kollektivtrafiken som fungerar friktionsfritt ihop. De offentliga tjänsterna är tillgängliga för alla.

Hissprojekt

Målet med hissprojektet är att bidra till tillgängligheten med hjälp av hissar. Hissprojektet betjänar invånare i såväl privatägda hus som de hus som staden äger.

Hissombudsmannen ger råd åt invånare, disponenter och styrelsemedlemmar i bostadsaktiebolag samt besöker bolagsstämmor för att berätta om frågor som gäller planering och byggande av hissar.06.12.2019 11:49