Hoppa till innehållet

Skadedjur inomhus

Skadedjur som påträffas i inomhusutrymmen i Finland är vissa insekter och deras larver samt råttor och möss. Skadedjuren kan delas in i textilskadedjur, livsmedelsskadedjur, ohyra och andra insekter som trivs inomhus. Utöver skadedjur kan det då och då också förekomma många slags vilda insekter inomhus som av misstag har kommit in.

Miljötjänsterna har ingen bekämpningstjänst för skadedjur eller försäljning av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel för skadedjur kan köpas bland annat på apotek, i järnhandlar, varuhus och trädgårdsbutiker. Kontaktuppgifter till de firmor som utför skadedjursbekämpning finns i servicekatalogerna i telefonkataloger och i företagskataloger på internet.

När du köper tjänster för skadedjursbekämpning, ska du kontrollera att tjänsteleverantören finns med i Tukes examens- och företagsregister.

På webbplatsen för skadedjur inomhus som miljötjänsterna upprätthåller kan du identifiera skadedjur på bilder och få instruktioner om hur de kan utrotas.

Om du misstänker skinnbaggar eller kackerlackor i bostaden i Helsingfors kan du skicka ett insektsprov i en tätt försluten ask till Stadsmiljösektorn för identifiering (adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors). Vaktmästaren tar emot provet.

På grund av den förvärrade koronasituationen har kundtjänst för miljötjänster stängts och insektsidentifieringsaktiviteter har för närvarande avbrutits.

www.sisatilojentuholaiset.fi

Objudna gäster i hemmet (pdf)18.01.2021 14:51