Hoppa till innehållet

Fuktighet och mögelskador

Det finns mögelsporer överallt i vår omgivning. Det är möjligt att hitta små mögelhärdar i alla byggnader, till exempel i våtrummen eller i ytterväggs- eller takstrukturer som utsätts för fuktighet.

Mögelskador som avses utgöra sanitära olägenheter uppstår när konstruktionen kontinuerligt belastas av fukt, som möjliggör onormal mikrobtillväxt.

Orsaker till mögelskador

Orsaker till mögelskador kan vara till exempel rörläckage, bristfälliga eller felaktiga fuktighetsisoleringar i våtrum, otillräcklig ventilation eller byggfel som gör det möjligt för fuktigheten att komma in i eller bli kondenserad i konstruktionerna.

Mikrobsporer kan komma in i inomhusutrymmen från markgrunden under byggnadsunderlaget eller via isoleringsutrymmet i väggen om konstruktionerna inte är tillräckligt täta och undertrycket i inomhusutrymmena är för stort. Då är en delorsak till mögelproblemet problemen med ventilation i byggnaden.

Också den som använder utrymmena kan vara orsaken till fuktskador.

Fuktskador kan uppstå till följd av vårdslös hantering av vatten eller installation av diskmaskin eller på grund av tilltäppta ventilationskanaler.

Hur uppenbarar sig fukt- och mögelskador?

Fukt- och mögelskador uppenbarar sig ofta i form av unken eller stickande lukt. Orsaken till lukten är ämnesomsättningsprodukter av mikrobtillväxter och därför varierar luktens karaktär efter mikrobart och växtunderlag (byggnadsmaterial).

För hög fuktighet i konstruktionerna visar sig också ofta genom flagnande färg eller rappning, mörknande eller svullet trä eller synlig mikrobtillväxt på konstruktionens yta. I duschhörnor kan det förekomma liten mikrobtillväxt, som i första hand ska avlägsnas genom effektiv ventilation och regelbunden rengöring av ytorna.

Fuktsituationen i konstruktionerna kan vid behov kartläggas till exempel med hjälp av fuktdetektorer för ytkonstruktioner.

Reparation av skador

Om det finns en otvetydigt konstaterbar mögelskada i utrymmena bör man härnäst utreda orsaken till skadan. Det skadade områdets omfattning kartläggs genom att man öppnar konstruktioner inom ett tillräckligt stort område. Vid behov kan mögelskadans utsträckning i konstruktionerna säkerställas med hjälp av material- och kontaktprov.

När man river och reparerar mögelskadade konstruktioner ska man vara särskilt försiktig med att byggdammet som innehåller mögel inte sprider sig till de övriga lokalerna.

Vid större renoveringar ska området isoleras från omgivande utrymmen genom sektionering och undertryck. När renoveringsarbetet slutförts ska damm städas bort.09.07.2020 12:19