Hoppa till innehållet

Boende och hälsa

Undantagstillstånd på grund av coronavirusepidemin

Miljötjänsterna ber alla att fästa särskild uppmärksamhet vid hygienen i bostadsfastigheternas gemensamma utrymmen, och vid behov effektiviseras städningen av utrymmena.

Under dessa förhållanden betjänar vi endast per e-post och telefon. Det går inte att besöka kundtjänsten.

Rådgivningen i frågor som gäller boendehälsa betjänar på telefonnummer 09 310 15000 (ti kl. 9-15 samt må, on–to kl. 9–12) och kymp.asumisterveys@hel.fi.

Läs mera

Boende och hälsa

Förhållandena i bostäder bör vara sådana att de inte orsakar sanitära olägenheter för dem som vistas i dem.

I Helsingfors ingår övervakningen av de sanitära förhållandena i bostäder i stadsmiljösektorns miljötjänsters uppgifter. Miljötjänsters enhet för miljöhälsa utför inspektioner som hänför sig till utredning av sanitära olägenheter i bostäder på invånarens begäran.

Om det misstänks en sanitär olägenhet i bostaden eller ett motsvarande vistelseutrymme ska man alltid först ta kontakt med fastighetens ägare eller den instans som har hand om underhållet (i regel disponenten).

Den som orsakar olägenheten är ansvarig för att utreda de eventuella sanitära olägenheterna och reparera dem. Om det uppstår meningsskiljaktigheter med fastighetsägaren om huruvida olägenheter eller reparationsbehov finns kan miljötjänster i egenskap av kommunal hälsoskyddsmyndighet behandla ärendet och inspektera lokalerna.

Avfallsguiden hjälper vid sorteringsproblem

​Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM ordnar avfallshanteringen för bostadsfastigheter och den offentliga förvaltningen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Avfallsguiden berättar vilket slags avfall dina sopor är och vart du kan föra dem.

HRM:s återvinningsplatser blev Rinki-ekopunkter

Till Rinki-ekopunkter kan konsumenterna returnera använda kartong-, glas- och plastförpackningar samt småmetall. Dessutom insamlas vid platserna papper och på de flesta platserna också användbara kläder. Med kartsökning på adressen rinkiin.fi/for-hushall/rinki-ekopunkter kan man exakt se var platserna finns och vilka avfallsmaterial som insamlas.

Annat avfall kan föras till HRM:s Sortti-stationer. Farligt avfall kan också föras till containrar för farligt avfall som finns på vissa bensinstationers gårdar. Adressen till insamlingsplatserna finns på webbplatsen www.kierratys.info.

Från 2019 betjänas konsumenter i huvudstadsregionen i frågor och respons som gäller Rinki-ekopunkter genom en avgiftsfri kundservice: Telefon 0800 133 888 (vard. 7–21, lö 9–18) och e-post: service(at)rinkiin.fi. Respons kan ges enkelt och snabbt med webblanketten på adressen rinkiin.fi/sv/ekopunktrespons/

Avfallssortering och återvinning

Sortti-stationer31.03.2021 14:43