Hoppa till innehållet

En bostad i Helsingfors

Nya bostäder byggs nu livligare än någonsin i Helsingfors. I Helsingfors reser sig hela nya stadsdelar, såsom Busholmen, Fiskehamnen och Kronbergsstranden. Hem för tusentals nya invånare byggs också i andra stadsdelar. Det finns alltså ett stort utbud på boendealternativ av olika slag – ägarbostäder, hyresbostäder och bostadsrättsbostäder i flervånings- och småhus i olika delar av staden.

Mångspråkig information om boende och förhyrning av en lägenhet, praktiska frågor kring flyttande, brandsäkerhet, elarbeten och förebyggande av vattenskador samt boendes rättigheter och skyldigheter både i hyres- och ägarbostäder finns på Info Finlands sidor.

Hyresbostäder

De boende till de flesta av stadens bostäder väljs utgående från den sökandes bostadsbehov, inkomster och egendom. Dessutom hyr staden ut personalbostäder till sina anställda och bostäder som inte har egendomsgränser. Utöver av staden erbjuds hyresbostäder också av många företag, sammanslutningar och privatpersoner.

Bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsbostaden är en mellanform mellan hyresbostaden och ägarbostaden. För att få bo i en bostadsrättsbostad betalar man en bostadsrättsavgift, som är 15 procent av bostadens ursprungliga inköpspris. Dessutom betalas ett månatligt vederlag för nyttjande som kan jämföras med hyra. De boende väljs enligt ordningsnummer. Att söka ett nummer är gratis och binder inte till någonting.

Hitas-bostäder och andra ägarbostäder

Hitas-bostäderna är ägarbostäder, för vars försäljningspris staden fastställer en övre gräns. Försäljningspriset för hitas-bostäder är sålunda ofta lägre än för vanliga ägarbostäder.

Staden överlåter tomter till självverksamma småhusbyggare och gruppbyggare.

Ägarbostäder som är till salu kan sökas på byggherrarnas och fastighetsförmedlarnas sidor och andra webbtjänster.

Bostäder för studerande och ungdomar

Studiebostäder hyrs i Helsingfors ut av Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS. Dessutom hyr vissa studentkårer och nationer ut bostäder till sina medlemmar. Nuorisoasuntoliitto och Nuorisosäätiö hyr ut bostäder till ungdomar som arbetar eller som söker sig till arbetslivet.

Boende för specialgrupper

Staden erbjuder bostäder för personer som är i behov av särskilt stöd. Stöd kan också fås för boende till exempel i hemvården.
06.12.2019 11:45

Hyresbostäder

Helsingfors stad är med sina över 56.000 bostäder den största hyresvärden i Finland. Var sjätte helsingforsare bor i en av stadens hyresbostäder, vilket innebär sammanlagt cirka 90.000 invånare.

Hyresbostäder

Bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyresboende och ägarboende. Bostadsrättsbostäder är bostäder som byggts med statligt stöd.

Bostadsrättsbostäder

Hitas-ägarboende

Hitas är ett system för reglering av pris- och kvalitetsnivån på bostäderna som används i Helsingfors. Avsikten med systemet är att säkerställa att bostadspriserna bygger på faktiska produktionskostnader.

Hitas-ägarbostäder

Boende för specialgrupper

Äldre, handikappade, bostadslösa, invandrare och unga som varit barnskyddets klienter utgör grupper som är i behov av särskilt stöd och för vilka staden ordnar bostäder.

Boende för specialgrupper

Tjänstebostäder

Helsingfors stad hyr ut tjänstebostäder till sina anställda. Närmare information om tjänstebostäderna och hur man söker dem finns på webbplatsen för Stadin asunnot.

Tjänstebostad

Boende och hälsa

Förhållandena i bostäder bör vara sådana att de inte orsakar sanitära olägenheter för dem som vistas i dem.

Boende och hälsa