Hoppa till innehållet

Boende för specialgrupper

Äldre, handikappade, bostadslösa, invandrare och unga som varit barnskyddets klienter utgör grupper som är i behov av särskilt stöd och för vilka staden ordnar bostäder.

I de stödda bostäderna som staden erbjuder får de bo självständigt i egna bostäder eller i stödbostäder som staden ordnar. Inom det stödda boendet tar invånarna självständigt hand om sina måltider och går och handlar men kan behöva hjälp med till exempel hushållssysslor eller penningärenden. Valen av invånare till bostäder som reserverats för specialgrupper görs av social- och hälsovårdsverket som också ger mera information om tillgängliga bostäder.06.12.2019 11:48