I byggandet i Böle nås i oktober en mellanetapp som är värd en fest. Köpcentret Tripla, den nya järnvägsstationen och Bölebrons kollektivtrafikterminal blir färdiga den 17 oktober och det nya västra tilläggsspåret den 21 oktober.

Läs mera »

Nyheter

På gång i Helsingfors

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Helsingfors

Borgmästarna

Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda.

Läs mera »

Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad

Helsingfors är för ett gott liv. Stadsstrategi 2017–2021.

Läs mera »

Stadshusets entréhall

Stadshusets entré är en plats för dig som är intresserad av staden och dess framtid.

Stadshusets entréhall »

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Stadsdelar »

Bli företagare i Helsingfors

NewCo Helsinki betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Företagsrådgivning och företagstjänster »

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »